Komplett leverantr av branddrrar

Branddörrar är speciellt framtagna dörrar för att skydda både människor och själva byggnaden mot brand- och rökutveckling genom att isolera utrymmen under en viss tid. Beroende på vilken branddörr och dess klning klarar dörren av direkt brand under olika lång tid. De mest förekommande modellerna brukar ha en motståndstid mellan 30-60 minuter, vilket ska vara tillräckligt för att begränsa brand- och rökutvecklingen till dess att branden kan släckas.

  • 0 like
  • 0 Dislike
  • 0
  • Share
  • 229
  • Favorite
  • 05 October, 2022
Previous Next
feedback1

Coming Soon

DOWNLOAD MLM DIARY APP

appsicon