Recently Viewed Question Answer
Gamification: Tac dung kh...
The Importance of Obtaini...
How To Bypass Moonpay Ver...
【+27603214264�...
I WANT TO JOIN OCCULT TO ...
PMK ethyl glycidate 28578...
I need a stylish wallet
Are you Looking For Best ...
Etsi, Tarvitsen Apua Sen ...
What pills to take?
Most Viewed Question Answer
Etsi, Tarvitsen Apua Sen ...
The Benefits of ESA for K...
software
What types of payment met...
xanax for sale, buy breas...
buy nbde certificate, buy...
site web
Veuillez recommander
Promotion of Instagram
How to build white label ...

Gamification: Tac dung khi ung dung vao bai giang truc tuyen

GAMIFICATION: TÁC DỤNG KHI ỨNG DỤNG VÀO BÀI GIẢNG TRá»°C TUYẾN
 
Gamification (game hóa) là cụm từ quen thuá»™c vá»›i người dạy và người học khi việc hoc truc tuyen Ä‘ang trở thành xu hÆ°á»›ng hiện nay. NhÆ°ng nó được định nghÄ©a chính xác nhÆ° thế nào và nâng cao hiệu quả giảng dạy và giáo dục nhÆ° thế nào. Hôm nay, Edulive sẽ giải thích những lợi ích từ việc áp dụng vào dạy học trá»±c tuyến, tăng sá»± tập trung và khả năng tiếp thu của học sinh.
 
Gamification là gì?
Gamification là việc ứng dụng trò chÆ¡i online để giải quyết các vấn đề cụ thể trong giảng dạy. Gamification được sá»­ dụng Ä‘a dạng trên lÄ©nh vá»±c giáo dục. Có nhiều lý do giải thích cho sá»± phổ biến của việc game hoá là có thể biến những kiến thức khô khan, cứng nhắc trở nên thú vị, tạo sá»± má»›i lạ trong dạy học trá»±c tuyến. Nhờ Ä‘ó, người học sẽ hứng thú, vui vẻ, không có nhiều áp lá»±c và tiếp thu nhiều kiến thức hÆ¡n. 
Không chỉ dạy học trá»±c tuyến, Gamification còn được ứng dụng vào các bài giảng trá»±c tiếp trên trường học khi đại dịch Covid-19 Ä‘ã qua và học sinh quay trở lại trường học. 
 
Gamification trong toán học
 
Tác dụng của Gamification vá»›i việc học trá»±c tuyến
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc ứng dụng game hoá vào các bài giảng giúp học sinh khắc sâu hÆ¡n kiến thức và phát triển trí tuệ. Má»™t số lợi ích của Gamification trong dạy học online là:
Trải nghiệm học tập tốt hÆ¡n: Áp dụng game hoá trong giảng dạy thu hút sá»± chú ý, kích thích sá»± tham gia của người học. Kiến thức sẽ được ghi nhá»› thụ Ä‘á»™ng, việc này không những không tạo áp lá»±c mà còn khiến học sinh học nhiều hÆ¡n. Hiện nay, nhiều cong cu day hoc truc tuyen có sẵn những bài giảng lồng ghép Gamification, giáo viên có thể dá»… dàng chỉnh sá»­a nhanh chóng và phù hợp vá»›i mục tiêu bài giảng cá nhân.
Phản xạ ngay lập tức: Lợi ích nổi trá»™i của việc ứng dụng game hoá trong học tập là tính phản xạ tức thì. Nó kích thích phản xạ của người học qua những kiến thức Ä‘ã học, thúc đẩy hành vi tích cá»±c trong giảng dạy thay vì chỉ trả lời câu hỏi kiến thức Ä‘Æ¡n thuần nhÆ° ngày trÆ°á»›c. Điều này cÅ©ng làm tăng mức Ä‘á»™ tÆ°Æ¡ng tác của người học trong các bài giảng trá»±c tuyến. 
 
Kích thích phản xạ ngay lập tức
 
Tạo cảm giác chiến thức: ChÆ¡i trò chÆ¡i thì sẽ có người thắng người thua, việc này kích thích sá»± hiếu thắng, muốn giành thắng cuá»™c trong các trò chÆ¡i của học viên. Đây được xem là chiến lược thông minh giúp nâng cao hiệu quả học tập của học sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên.  
 
Để Gamification phát huy Ä‘úng tác dụng của nó mang lại trong quá trình dạy học, nó phải đảm bảo những yếu tố sau:
  • Kích thích người học
  • Thu hút sá»± tập trung của người học vào bài giảng
  • Truyền tải được thông Ä‘iệp, khÆ¡i gợi hứng thú vá»›i người học
  • Đúc kết tổng quát kiến thức
Tất cả những đặc Ä‘iểm trên đều có tại Edulive. Edulive - Giải pháp giáo dục, học trá»±c tuyến trên nền tảng số hàng đầu Việt Nam cung cấp cho giáo viên kho tàng game hóa bài giảng siêu Ä‘Æ¡n giản và Ä‘a dạng. Vá»›i hÆ¡n 1000+ mẫu giảng được nghiên cứu từ 5000+ giờ giảng dạy của thầy cô giáo tại Edulive, người dạy có thể kích thích cảm hứng học tập, kiểm soát quá trình học và tăng chất lượng dạy học cho học sinh. 
 

  • 0 like
  • 0 Dislike
  • REPLY: 0
  • Share
  • 0
Previous Next
feedback1

Coming Soon

DOWNLOAD MLM DIARY APP

appsicon